Vítejte na oficiálních stránkách Obce Ostravice

Sousedské vztahy

Přidáno 16.05.2016Sousedské vztahy

Sousedské vztahy patří k těm nejsložitějším v obci. Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři, poslední dobou si mnozí z vás stěžují na hluk během nedělí a svátečních dnů vycházející ze sousedovy zahrady. Dokonce někteří by uvítali zavedení vyhlášky, která by tento problém řešila. Omezit hluk regulací hlučných činností není nic jiného, než nastolit obecně platná pravidla v den pracovního volna – konkrétně v neděli a státních svátcích. Požadavek to není nijak neobvyklý a řada měst a obcí ho má ve svých vyhláškách zaveden. Obecně se tedy jedná o to, že o nedělích a státem uznávaných svátcích je každý povinen zdržet se používání strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. cirkulárek, motorových pil a kos, křovinořezů, drtičů větví, sekaček na trávu, bouracích kladiv, vrtaček, hlasitých hudebních produkcí, apod.). Řada z vás může namítnout, že je to zbytečné, neboť se sami tak chováte, ale bohužel jsme společnost, která v některých případech tyto jemné kodexy spolužití neuznává. Sousedské vztahy jsou snad nejsložitější v oblasti mezilidských vztahů. Samozřejmě je nejlepší, když si sousedé vše vyříkají a dohodnou se na nějakých pravidlech. Jakmile se totiž přistoupí ke stížnostem adresovaným obecnímu úřadu nebo dokonce k trestnímu oznámení na policii, vztahy se vyhrotí ještě více. A když už do sporu tyto instituce vstoupí, není už zpravidla cesty zpět. Spory a hádky mezi sousedy se tvoří často i kvůli jiným věcem. Vytvořením vyhlášek a jiných předepsaných pravidel nemůžeme postihnout vše. Vždyť bychom mohli takto upravovat zemědělskou výrobu, chov zvířat, s trochou nadsázky počasí či váš volný čas. A to by si asi nikdo nepřál. Proto bych vás touto cestou chtěl požádat, nekažme si léto a zasloužené chvíle odpočinku. Mysleme přitom na své nejbližší okolí, na své sousedy, spoluobčany a nedělejme si zbytečné problémy. OHLEDUPLNOSTI NENÍ NIKDY DOSTI !!!

Informace

Blízké akce

Letní scéna pod otevřeným nebem - RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Hotel Freud
Proběhne 14.08.2017

BESKYD RALLYE
Ostravice, 17.30 - 18.30
Proběhne 29.07.2017

Novinky na webu

Upravena sekce Aktuality
Dne 25.07.2017

Upravena sekce Aktuality
Dne 25.07.2017

Přidán záznam do sekce Dokumenty
Dne 25.07.2017

Upravena sekce Aktuality
Dne 24.07.2017

Upravena sekce Aktuality
Dne 24.07.2017

Upravena sekce Aktuality
Dne 21.07.2017

Starosta informuje

Den obce Ostravice - video

Počasí

Počasí
Oficiální internetová prezentace obce Ostravice, Vytvořil Webtechgroup.cz | Prohlášení o přístupnosti